O nás

Čistící stanice Osev Písek

Čistící stanice Osev Písek

Vítejte na stránkách společnosti OSEV PÍSEK, spol. s r.o.

Již od roku 1993 jsme tu pro Vás…

Dlouhodobé zkušenosti pracovníků v oblasti zemědělství a používání nejnovějších technologií nám umožňuje dodržovat špičkovou kvalitu námi nabízeného sortimentu a služeb při zachování atraktivních cen. Kvalitní zboží, serióznost a péče o zákazníka jsou pojmy, které nám nejsou cizí – začněte s námi spolupracovat a přesvědčte se o tom.

O nás

Společnost semenářských služeb OSEV Písek spol. s r.o. vznikla v roce 1993 a to privatizací územního semenářského odboru Písek, krajského semenářského podniku OSEVA Tábor, který zajišťoval výrobu osiv a sadby v rámci jihočeského kraje. Období privatizace, hledání cest a způsobů, zachování semenářských a poradenských služeb, které mají na jihu Čech dobrou úroveň, trvalo do léta 1993. V této sezóně jsme se zemědělským podnikům představili jako samostatná firma. Plně jsme se snažili navázat na dobrou tradici OSEVY Tábor a na všech stranách udržet kontinuitu. Začátky nebyly lehké , nicméně každodenně hledáme a z pohledu několikaletého odstupu se dá říci, že úspěšně nalézáme způsoby řešení všech úkolů, spojených s naší činností, přičemž se nám daří navazovat a prohlubovat spolupráci se zemědělskou prvovýrobou.

Naše společnost spolupracuje s většinou šlechtitelských firem, působících v České republice a díky tomu zařazujeme do našeho sortimentu nově vyšlechtěné, výkonné odrůdy s důrazem na specifické podmínky našich zákazníků.

Disponujeme moderním technologickým vybavením, které umožňuje zpracovávat všechny druhy osiv dle nejvyšší kvality. Naší hlavní pracovní náplní je smluvní výroba, úprava a distribuce osiva a sadby pro polní výrobu. Z osiv obilovin nabízíme a zajišťujeme široký odrůdový sortiment ozimých pšenic jak potravinářských, tak krmných, ozimých ječmenů, ozimého žita a tritikale. V sortimentu ozimů zajišťujeme osivo řepky, většiny odrůd a hybridů. Jařiny představují jarní ječmeny, odrůdově vhodné pro naši oblast, osivo ovsů, hrachů a to jak zelených, tak žlutých odrůd, dále krmných luskovin – pelušky a bobu. Značnou tradici máme v produkci osiv pícnin, tedy jetelů, jak červených, tak bílých a hlavně širokého druhového i odrůdového sortimentu trav. Jedná se o jílky jednoleté, vytrvalé a klasické trávy jako srhy, bojínky, kostřavy luční i červené, psinečky, lipnice a ovsíky, včetně trojštětu.