Vyberte stránku

Široká nabídka osiv a sadby

Nabízíme osiva a sadbu veškerého sortimentu domácích a zahraničních odrůd polních plodin.

OSEV Písek spol. s r.o.

Úprava a distribuce osiv a sadby

Dlouhodobé zkušenosti pracovníků v oblasti zemědělství a používání nejnovějších technologií nám umožňuje dodržovat špičkovou kvalitu námi nabízeného sortimentu a služeb při zachování atraktivních cen. Kvalitní zboží, serióznost a péče o zákazníka jsou pojmy, které nám nejsou cizí – začněte s námi spolupracovat a přesvědčte se o tom.

Lorem ipsum

popis obrázku

Náš příběh

Jsme s vámi od roku 1993

Společnost semenářských služeb OSEV Písek spol. s r.o. vznikla v roce 1993 a to privatizací územního semenářského odboru Písek, krajského semenářského podniku OSEVA Tábor, který zajišťoval výrobu osiv a sadby v rámci jihočeského kraje. Období privatizace, hledání cest a způsobů, zachování semenářských a poradenských služeb, které mají na jihu Čech dobrou úroveň, trvalo do léta 1993. V této sezóně jsme se zemědělským podnikům představili jako samostatná firma. Plně jsme se snažili navázat na dobrou tradici OSEVY Tábor a na všech stranách udržet kontinuitu.

Začátky nebyly lehké , nicméně každodenně hledáme a z pohledu několikaletého odstupu se dá říci, že úspěšně nalézáme způsoby řešení všech úkolů, spojených s naší činností, přičemž se nám daří navazovat a prohlubovat spolupráci se zemědělskou prvovýrobou.

Vývoj / zaměření

Co děláme

Disponujeme moderním technologickým vybavením, které umožňuje zpracovávat všechny druhy osiv dle nejvyšší kvality. Naší hlavní pracovní náplní je smluvní výroba, úprava a distribuce osiva a sadby pro polní výrobu. 

Naše společnost spolupracuje s většinou šlechtitelských firem, působících v České republice a díky tomu zařazujeme do našeho sortimentu nově vyšlechtěné, výkonné odrůdy s důrazem na specifické podmínky našich zákazníků.

Z osiv obilovin nabízíme a zajišťujeme široký odrůdový sortiment ozimých pšenic jak potravinářských, tak krmných, ozimých ječmenů, ozimého žita a tritikale. V sortimentu ozimů zajišťujeme osivo řepky, většiny odrůd a hybridů. Jařiny představují jarní ječmeny, odrůdově vhodné pro naši oblast, osivo ovsů, hrachů a to jak zelených, tak žlutých odrůd, dále krmných luskovin – pelušky a bobu. Značnou tradici máme v produkci osiv pícnin, tedy jetelů, jak červených, tak bílých a hlavně širokého druhového i odrůdového sortimentu trav. Jedná se o jílky jednoleté, vytrvalé a klasické trávy jako srhy, bojínky, kostřavy luční i červené, psinečky, lipnice a ovsíky, včetně trojštětu.

Buďte s námi v kontaktu

Pro jakékoliv dotazy nebo poptávku nás neváhejte kontaktovat! Naši specialisté jsou připraveni zodpovědět všechny Vaše otázky.

Adresa

Za Pazdernou 810, 397 01 Písek

Email

Telefon

382 214 328
605 137 900
736 540 462