Výběr z katalogu

Kompletní nabídku naleznete v našem katalogu, po kliknutí na odkaz NABÍDKA. Zde si také můžete katalog on-line prohlédnout. Na Vaše přání zajistíme produkty, které by se Vám v katalogu nepodařilo najít.

Výběr nejprodávanějších a nejčastěji poptávaných komodit z našeho katalogu:

PŠENICE OZIMÁ

VIKI

 • zástupce v ČR SELGEN, a.s. Stupice
 • právní ochrana CZ
 • povolená v roce 2016
 • poloraná odrůda s pekařskou jakostí E
 • středně vysoké rostliny s dobrou odolností vůči poléhání
 • stabilní výnosy ve všech oblastech
 • výborná objemová hmotnost (811 g/L)
 • odolnost rzi plevové 8,2, rzi pšeničné 6,5, fuzarioze klasu 8,5
 • mrazuvzdornost a zimuvzdornost na dobré úrovni
 • MKS 48kg
 • výsev 4 MKS – v řádném termínu setí, což je cca 190kg/ha
 • možnost setí po kukuřici

JULIE

 • zástupce v ČR SELGEN, a.s. Praha
 • právní ochrana CZ
 • povolena v roce 2013
 • raná odrůda s nejvyššími výnosy ve všech oblastech v E pekařské kvalitě
 • HTS 51g, středně dlouhé stéblo (91cm) a velmi dobrou odolností k polehávání (7,7) a střední odnoživostí
 • výborný zdravotní stav – vysoká odolnost fuzarióze (7,9), plísni sněžné (8,3), braničnatce v klasu
 • odolnost padlí travnímu (6)
 • zdravé porosty i po dlouhé zimě, mimořádná mrazuvzdornost 8 bodů v zimě 2012
 • vysoká a stabilní objemová hmotnost a číslo pádu
 • výsevek 3,5-4,5 MKS/ha

AVENUE

 • zástupce v ČR Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
 • právní ochrana CZ
 • povolena v roce 2013
 • doplňková pekařská pšenice A,B
 • odrůda s velmi častým a rychlým jarním vývojem
 • nejranější potravinářská odrůda s výnosem zrna 102% na průměr kontrol s vysokou odnoživostí
 • HTS 41,4 g, krátké rostliny (73 cm), odolná vůči poléhání (9)
 • vysoká odolnost všem klasovým chorobám, velmi vysoká odolnost padlí travnímu (7,9)
 • výsevek 3,5–4,7 MKS/ ha v termínu 15. 9. – 25. 9.
 • optimální předplodina pro řepku ozimou
 • odrůda s vysokou regenerační schopností na jaře
 • dodržet hnojení N v optimálních vývojových fázích
 • při vysoké úrovni dusíkatého hnojení použít nižší dávku morforegulátoru (např. 0,2 l Modusu, 300 g Medaxu)
 • vhodnost po obilnině – ano (potřeba zaměřit pozornost na choroby pat stébel

TURANDOT

 • zástupce ČR SELGEN, a.s. Praha
 • právní ochrana CZ
 • povolena v roce 2012
 • poloraná odrůda stabilní jakostí A, velmi dobrý zdravotní stav (vysoká tolerance fuzáriu v klase)
 • střední délka rostlin se střední odolností k poléhání a vyšší mrazuvzdorností
 • potřeba morforegulátoru střední
 • odrůda má střední odnožovací schopnost a je vhodná do všech výrobních oblastí
 • dobře snáší výsev po kukuřici a také pozdní výsev
 • výsevek 3–4 MKS/ ha, v případě setí po agrotechnickém termínu nebo při méně vhodných podmínkách pro vzcházení se doporučuje navýšení výsevku o 0,5- 1 MKS/ha

RGT REFORM

 • zástupce v ČR VP AGRO, spol. s r.o.
 • právní ochrana CZ
 • novinka od roku 2016
 • MKS 52 kg, nízký vzrůst, velmi pevné, nepoléhavé stéblo
 • dobré stabilní pádové číslo
 • výtečný zdravotní stav listové plochy i klasu (vysoká odolnost fuzáriím)
 • vynikající mrazuvzdornost
 • velmi vysoký výnos ve všech výrobních oblastech i při extrémních výkyvech počasí
 • odrůda vhodná i na pozdější setí
 • možnost setí po kukuřici
 • doporučený výsevek sušší oblast 3,4–3,5 MKS/ ha, střední a vlhčí oblasti 3,2–3,3 MKS/ ha

VANESSA

 • zástupce v ČR SELGEN, a.s. Praha
 • právní ochrana CZ
 • povolena v roce 2013
 • poloraná odrůda s pečivárenskou a krmnou jakostí C/K a průměrným výnosem 109% ve zkouškách ÚKZÚZ
 • krátké stéblo (83 cm), odolná k poléhání
 • vynikající mrazuvzdornost (7)
 • vysoká odolnost k fuzarioze klasů, běloklasosti a rzi pšeničné
 • výsevek 3,5-4,5 MKS/ha, snáší pozdní setí
 • vhodná do všech výrobních oblastí

FRISKY

 • zástupce v ČR Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
 • právní ochrana CZ
 • povolena v roce 2014
 • polopozdní intenzivní plastická odrůda pekařské kvality C s mimořádně vysokým výnosem
 • ve všech výrobních oblastech
 • krátké rostliny s pevným stéblem, s velmi vysokou odolnosti vůči poléhání (8), velmi dobrou odnožovací schopností, s vynikajícím zdravotním stavem
 • vysoká odolnost k fuzariózám v klasu (7,5), velmi dobrá odolnost rzi pšeničné (8,1), nejvyšší ze sortimentu registovaných odrůd, vysoká odolnost rzi plevové (7,8)
 • velmi dobrá odolnost vůči braničnatkám na listua v klasu (vejvyšší ze sortimentu registr. odrůd)
 • velmi vysoká mrazuvzdornost (7,3 hodnocení ÚKZÚZ 2011/12)
 • HTS 43 g
 • výsevek OVO a BVO 3,5–4,0 MKS/ha (20.9.- 25.9.) po kukuřici 4,0–4,5 MKS/ha (20.9.- 25.9.)
Pšenice

 

katalog-osev-pisek-2022-2023