Mořící přípravky

Kompletní nabídku naleznete v našem katalogu, po kliknutí na odkaz NABÍDKA. Zde si také můžete katalog on-line prohlédnout. Na Vaše přání zajistíme produkty, které by se Vám v katalogu nepodařilo najít.

Přehled používaných mořidel a jejich aplikace

Plodina Název přípravku Účinnost na Dávka na 1t osiva Poznámka
PŠENICE OZIMÁ Celest Extra Formula M mazlavá sněť pšeničná, mazlavá sněť hladká, plíseň sněžná, fusariózy 1,5L
sněť zakrslá 2,0L
Kinto Duo sněť mazlavá pšeničná, plíseň sněžná 2,5-3,0L
VITAVAX sněť mazlavá pšeničná, plíseň sněžná, sněť mazlavá hladká, fusariózy (3L) 0,2L Nižší dávka Rotostat
LAMARDOR plíseň sněžná, fusariózy, sněť mazlavá pšeničná, sněť mazlavá hladká 1,0-1,5L
Cruiser 350FS mšice 2,0L
DETER přenašeči viróz 2,0L
Vibrance Gold plíseň sněžná, choroby pat stébel, sněť mazlavá, sněť zakrslá, sněť prašná 2,0L
LAMARDOR Difend Pack plíseň sněžná, fusariózy, sněť mazlavá pšeničná, sněť mazlavá hladká, sněť zakrslá LAMARDOR 0,2L
DIFEND 2,0L
JEČMEN OZIMÝ Raxil Star sněť prašná ječná, hnědá skvrnitost ječmene (primární infekce), plíseň sněžná, fuzariózy 0,5L
Kinto Duo sněť prašná ječná 2,0L
VITAVAX sněť prašná ječná, hnědá skvrnitost 2,5-3,0L Nižší dávka Rotostat
LAMARDOR plíseň sněžná, sněť prašná ječná, pruhovitost 0,2L
Cruiser 350FS mšice 1,0-1,5L
DETER přenašeči viróz 2,0L
Vibrance Gold sněť ječná tvrdá, pruhovitost 2,0L
TRITIKALE OZIMÉ VITAVAX sněť mazlavá pšeničná, plíseň sněžná, sněť mazlavá hladká 3,0L
LAMARDOR plíseň sněžná 0,2L
Celest Extra Formula M mazlavá sněť pšeničná, mazlavá sněť hladká, plíseň sněžná, fuzariózy 1,5L
sněť zakrslá 2,0L
DETER přenašeči viróz 2,0L
Vibrance Gold plíseň sněžná 2,0L
ŽITO OZIMÉ VITAVAX sněť mazlavá, plíseň sněžná 3,0L
Celest Extra Formula M mazlavá sněť pšeničná, mazlavá sněť hladká, plíseň sněžná, fusariózy 1,5L
sněť zakrslá 2,0L
Kinto Duo plíseň sněžná 1,5L
LAMARDOR sněť mazlavá pšeničná, sněť mazlavá hladká 0,2L
Deter přenašeči viróz 2,0L
Vibrance Gold plíseň sněžná, sněť stébelnatá 2,0L